Соёл урлаг, спорт бүгд

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА

ЗДТГазрын үйл ажиллагаа бүгд

“Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүл...