Сумдын мэдээ

ХАНБОГД СУМЫН ХАЙРХАН БАГИЙН ТӨВИЙГ ЗАСВАРЛАЖ, ХАЛААЛТ УСНЫ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ