Сумын тухай

Багууд: Баян баг, Наран баг, Төхөм баг
Хүн ам: 2090
Газар нутаг: ≈ 10,750 км²
Суурьшил: 0.21 хүн/км²

Танилцуулга

Тус сумын ард түмэн хувьсгалын өмнө Сайн ноён хан аймгийн Ёст  бээсийн хошуунд харъяалагдаж байлаа. Энэ хошуунд одоогийн Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Сэврэй, Гурван тэс, Булган сум бүхэлдээ хамрагдаж байсан бөгөөд 85 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутагтай, 1500 орчим өрхтэй, 9000 гаруй хүн амтай байс... дэлгэрэнгүй