Сумын тухай

Багууд: Дэн баг, Дал баг, Хавцгайт баг, Булган баг
Хүн ам: 2092
Газар нутаг: 7,498 км²
Суурьшил: 0.30 хүн/км²

Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧООН Булган сум нь 1952 онд  байгуулагдсан. 249.8 мян.га нутаг дэвсгэртэй Алтайн уулархаг нурууны төгсгөл болох  оршдог бөгөөд газар нутгийн ихэнх хэсгийг  говь, тал хээрийн бүс эзэлдэг. Нутаг дэвсгэрийн 19.7 хувь нь  Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт  газр... дэлгэрэнгүй