Сумын тухай

Багууд: Гоёот, Баясах, Тост, Урт
Хүн ам: 4617
Газар нутаг: ≈ 27,970 км²
Суурьшил: 0.16 хүн/км²

Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧООН Гурвантэс сум нь 1954 онд анх Тост нэртэйгээр одоогийн Сэврэй сумын 1 дүгээр баг, Ноён сумын 3, 4, 5 дугаар багууд нийлж Улаан толгой гэдэг газар 281 өрх, 943 хүн амтай, 63,2 мянган малтай байгуулагджээ.  1959 онд  орон даяар нэгдэлжих хөдөлгөөн ялсаны үрээр, 1960 онд БНМАУ... дэлгэрэнгүй