ХААИС-ТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАНА

2017 оны 04 сарын 07
ХААИС-ТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАНА

Ирэх жилүүдэд хөдөө аж ахуйн салбарт чиглэгдсэн ажлуудыг эрчимжүүлнэ. Түүнчлэн байгаль орчин, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр орон нутагт нэн шаардлагатай мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, тус салбаруудад тулгуурласан судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийх, стратеги төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөдөө аж ахуйн их сургуультай хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: