НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

2019 оны 11 сарын 13

Аймгийн ГБХЗХГазраас Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн төвд "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ" зохион байгуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэмжих бүлгийн маникурчдад ажиллах өрөө гаргаж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн байна. Мөн 100 гаруй иргэнд хэвшүүлэх 8 дадал, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, охидын шивнээ зэрэг 20 гаруй төрлийн гарын авлага, танилцуулга тарааж мэдээлэл сурталчилгаа хийсэн бөгөөд 6 иргэнд гэр бүлийн зөвлөгөө, 17 хүнд сэтгэл зүйн зурган оношлогоо, 8 хүүхдэд хүмүүжлийн сургалт зохион байгуулсан байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: