ХАРИУЦЛАГАТАЙ - ХАМТАРСАН БАГ

2019 оны 11 сарын 14

      Хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн халамж үзүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий хамтарсан баг нь аймгийн хэмжээнд сум, багийн Засаг дарга, өрхийн эмч, сум, баг, сургууль, халамжийн, хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан, цагдаагийн албан хаагч нараас бүрдэх бөгөөд тухайн сум багийн Засаг дарга ахална. Өнөөдөр аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХГ, ЭМГ, Цагдаагийн газар хамтран хамтарсан багийн гишүүд, албан хаагчдад зориулсан ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ сургалтыг зохион байгуулж байна.
       Сургалтаар бодит үйл явдал /кесс/-д тулгуурлан ажиллах бөгөөд орон нутагт хамгийн их өртөж буй бүлэг, хэсэгт тулгуурлан цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудыг тодорхойлох юм.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: