АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРЛУУДТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ, ХАРИУЦЛАГЫГ ӨНДӨРЖҮҮЛЛЭЭ

2017 оны 04 сарын 13
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРЛУУДТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ, ХАРИУЦЛАГЫГ ӨНДӨРЖҮҮЛЛЭЭ

Эрчим хүчний салбарын удирдах ажилтнуудын зөвөлгөөнийг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, 2017-2023 онд баримтлах бодлогын баримт бичгээ боловсруулсан бол өнөөдөр аймгийн Засаг дарга ОНӨААТҮГ-ын захирлуудтай хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Уул уурхай хөгжсөн бүс нутгийн хувьд эдийн засгийн хямралтай энэ үед дулааны эх үүсвэр нүүрсээ хөнгөлөлттэй авах, цаашлаад эрчим хүчний салбарын удирдлагууд салбартаа тулгамдаж байгаа асуудлыг аймаг, сумтайгаа нягт уялдаатай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх, улмаар сум аймгийн цохилох зүрх нь болж байдаг эрчим хүчний салбарыг илүү хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатар үүрэг болголоо.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: