ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 04

        1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

        2.Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого,шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

        3.Аймгийн төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх,

        4.Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах, сурталчлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг нэгтгэн тооцох, тайлагнах

        5.Төрийн үйлчилгээний соёл, хүртээмжийг дээшлүүлэх, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх

        6.Гадаад харилцааны бодлогыг төлөвлөх, үр дүнтэй зохион байгуулах

        7.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн арга зүй, удирдлагаар хангах

        8.Засаг даргын шийдвэрээр болон Тамгын газрын даргын шилжүүлсэн бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

Төрийн албан хаагч 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Т.ДӨЛБАЯР

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга

70532111, 99087498

dulbayar@omnogovi.gov.mn

2

С.БАЯРНАСАН

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70532871, 89980745

bayarnasan@omnogovi.gov.mn

3

Г.УУГАНТУЯА

Гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

88053443

uugantuya@omnogovi.gov.mn

4

Д.МЭНДБАЯР

Сум орон нутгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70532871, 80549251

mendbayar@omnogovi.gov.mn

5

Р.ОЮУНСҮРЭН

Нутгийн захиргааны байгууллага, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

91117092

oyunsvren@omnogovi.gov.mn

6

О.ОРГИЛБОЛД

Аймгийн Засаг даргын туслах

70532634, 88539962

orgilbold@omnogovi.gov.mn

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: