ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 04

     1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

     2.Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги бодлого, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

     3.Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг бодлогоор зохицуулах;

     4.Уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, зохицуулах;

     5.Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах урт дунд хугацааны стратегийг төлөвлөх, бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

     6.Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх стратегийг төлөвлөх, бодлогоор хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

     7.Дэд бүтэц, барилга, хот байгуулалтын асуудлаар бодлого боловсруулах, зохицуулалт хийх, холбогдох хууль тогтоомж стандартыг мөрдүүлэх;

     8.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх болон экологийн бодлого;

     9.Тамгын газрын бусад хэлтэс, албадуудтай хэлтсийн үйл ажиллагааг уялдуулах;

     10.Аймгийн Засаг даргаас хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах агентлагтай харилцах асуудлыг төлөөлөх, үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, бодлогын удирдамжаар хангах;

     11.Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг. 

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

О.ЭРДЭНЭ-ӨРНӨХ

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

70533536, 91114192

erdene-urnukh@omnogovi.gov.mn

2

О.ЭНХДЭЛГЭР

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70533433, 88515377

enhdelger_o@yahoo.com

3

Э.ГАНХУЯГ

Уул уурхай, эрчим хүч, мэдээлэл технологийн бодолого хариуцсан мэргэжилтэн

70533433, 88986396

gankhuyag@omnogovi.gov.mn

4

Ц.ЗОЛБОО

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70533433, 88114655

zolboo@omnogovi.gov.mn

5

М.МӨНХМАА

Зам, тээвэр, барилга нийтийн аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70533433, 99060643

munkhmaa@omnogovi.gov.mn

6

Д.НАРАНЧИМЭГ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70533433, 80068588

naranchimeg8588@gmail.com

7

Н.ЧИНЖАРГАЛ

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

70533433, 99103421

chinjargal@omnogovi.gov.mn

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: