НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 04

     1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

     2.Аймгийн боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, урлаг, спортын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     3.Аймгийн эрүүл мэндийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     4.Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн асуудал;

     5.Нийгмийн даатгал, халамжийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     6.Мэргэжлийн боловсрол олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг үнэлж дүгнэх

     7.Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал;

     8.Аймгийн Засаг даргаас хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах агентлаг болон төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, бодлогын удирдлагаар  хангах;

     9.Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Ү.ЭНХЦАЦРАЛ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

70533283, 98262644

enkhtsatsaral@omnogovi.gov.mn

2

Т.МӨНГӨНТУУЛ

Боловсролын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 89147477

munguntuul@omnogovi.gov.mn

3

Б.АМГАЛАН

Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 91777753

amgaa7411@gmail.com

4

Г.ӨЛЗИЙБҮРЭН

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 88515424

Gulzii1221@gmail.com

5

Д.БАЯРМАА

Соёл, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 94014041

bayarmaa@omnogovi.gov.mn

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: