ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 04

     1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

     2.Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх бодлого чиглэлээр хангаж ажиллах;

     3.Хэлтсийн болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн  мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдлага, арга зүйгээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

     4.Аймаг, сум, байгууллагын тэргүүн туршлага, дэвшилтэт үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, алдаа гажуудал, дутагдал зөрчлийг илрүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний үйл ажиллагааг чиглүүлэн зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах;

     5.Төр, засгийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлан мэдээг чанартай гаргах, хугацаанд нь тайлагнах мэдээлэх ажлын зохицуулалт;

     6.Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Б.УЯНГА

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

70533916,

99100140

uyanga@omnogovi.gov.mn

2

Ч.МӨНХСАЙХАН

Орон нутгийн бодлого, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70533944,

99049446

munkhsaikhan@omnogovi.gov.mn

3

 М.НОМИНДАРЬ

Засгийн газрын бодлого, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70533944,  

88288808

 nomindari@omnogovi.gov.mn
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: