ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООТ АУДИТЫН ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 04

     1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

     2.Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх бодлого чиглэлээр хангаж ажиллах;

     3.Хэлтсийн болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн  мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдлага, арга зүйгээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

     4.Аймаг, сум, байгууллагын тэргүүн туршлага, дэвшилтэт үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, алдаа гажуудал, дутагдал зөрчлийг илрүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэхэд Хяналт шинжилгээ үнэлгээний үйл ажиллагааг чиглүүлэн зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах;

     5.Төр, засгийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж дүгнэх, тайлан мэдээг чанартай гаргах, хугацаанд нь тайлагнах мэдээлэх ажлын зохицуулалт;

     6.Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Ч.СҮРЭНХОРОЛ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоот аудитын хэлтсийн дарга

70533916, 99012911

surenkhorol@omnogovi.gov.mn

2

М.НОМИНДАРЬ

Засгийн газрын бодлого, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70533944, 88288808

nomindari.nomin@yahoo.com

3

Б.ЧУЛУУНБАДРАХ

Орон нутгийн бодлого, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70533944, 89949270

chuluunbadrakh@omnogovi.gov.mn

4

О.ОТГОНТУНГАЛАГ

Санхүү төсвийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

70533944, 88091707

otgontungalag@omnogovi.gov.mn

 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: