Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

2020 оны 03 сарын 05

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: