Өмнөговь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2020 оны 03 сарын 17

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: