ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ МАЯГТ

2020 оны 03 сарын 24

29b0541dff8f752904f1e40468615baa

Гэр хүссэн өргөдөл өгөхөд бүрдүүлэх материал

  1. Гэр хүссэн өргөдөл /гараар бичсэн байх/
  2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /Багийн Засаг даргын тодорхойлолт/
  3. Дэмжих бичиг /Сумын Засаг даргын болон Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, тухайн иргэний ажиллаж байгаа байгууллагын/
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: