ISO-9001 стандартыг аймгийн ЗДТГ-т нэвтрүүлэх ажлын хэсэг ирж хамтран ажиллах гэрээг байгуулав.

2020 оны 03 сарын 31
     “Стандарттай Өмнөговь” төсөл нь “Стандарттай Монгол” хөтөлбөрийн нэг хэсэг ба гол зорилго нь менежментийн тогтолцооны чанарын дэд бүтцийг орон нутагт ОУ-ын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, ОУ-ын стандартын тэргүүлэгч аудитор, зөвлөх, сургагч багш нарыг бэлтгэн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг баталгаажуулахад оршино.
ISO-9001 стандартыг аймгийн ЗДТГ-т нэвтрүүлэх ажлын хэсэг ирж хамтран ажиллах гэрээг байгуулав.
20200331022020033103202003101
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: