Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүдийн мэдээлэл / 2020 оны 1-р улирлын байдлаар /

2020 оны 04 сарын 15