Хүмүүнлэг гэр бүлийн малжуулах дэмжлэг

2020 оны 04 сарын 24

Өмнөговь аймгийн, Баяндалай сумын, Наран багийн аймгийн Аварга малчин П.Хүүбаатарын гэр бүлээс тус багийн малчин Г.Рэнцэнсодномынд 15 хонь, 10 ямаа, нийт 25 малаар малжуулав.

20200424072020042406

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: