ГУРВАНТЭС СУМЫН ТӨВИЙН ТӨВЛӨРСӨН СИСТЕМД ХОЛБОГДСОН ХУДГУУДАД ЦАХИМ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛЛАА

2020 оны 04 сарын 24

Сумын төвийн төвлөрсөн системд холбогдсон худгуудыг цахим төхөөрөмжид холбосноор ард иргэд маань 24 цагийн турш ямар нэг хүлээлтгүйгээр усаа авах боломжтой болж байна. Худагт 24 цагийн камер болон гэрэлтүүлгийг бүрэн шийдвэрлэсэн.

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 20,600,000

ЗАХИАЛАГЧ: "ШУГШАА УУЛ ОНӨААТҮГ"

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "БАЯЛАГ ГОВЬ ХХК"

202004240920200424102020042411

 

 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: