Баяндалай сумын өглөөний клуб Хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлж эрүүл мэнддээ анхаар ч өглөө бүр дасгал хөдөлгөөн хийхийг уриалж байна

2020 оны 04 сарын 24

    Хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор 4 сарын эхнээс цөөн тооны иргэд явган алхалт хийх, дугуйгаар явах зэргээр эрүүл мэнддээ анхаарч эхэлсэн. Сумын өглөөний клубын дугуйчид өглөө бүр 10 км дугуйгаар хөдөлгөөн хийж, зүүн тийш гардаг замын 5 дахь км-с замын хоёр талаар хуримтлагдсан хогийг цэвэрлэж байна. Хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж эрүүл мэнддээ анхаараарай. Өглөөний клубын дугуйчдадаа баярлалаа.

202004241420200424132020042412

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: