Орон нутгийн төсвийн 960.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баяндалай сумын Спорт заалны барилгыг 2019 онд“АТТА ЧР” ХХКомпани барьж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.

2020 оны 05 сарын 06
      Орон нутгийн төсвийн 960.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баяндалай сумын Спорт заалны барилгыг 2019 онд“АТТА ЧР” ХХКомпани барьж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Спорт зал ашиглах эрхийг сумын “Залуучуудын холбоо”-той гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн. Залуучуудын холбоо нь сум орон нутгийн оюутан залуучууд, иргэдийн дунд олон талд арга хэмжээг сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохин байгуулж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.
  
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: