Анхааруулах самбар байрлууллаа.

2020 оны 05 сарын 19
Анхааруулах самбар байрлууллаа.

Баяндалай сумын ГХУССАЗЗөвлөл, Цагдаагийн хэсэг хамтран Даланзадгад-Баяндалай сумын хатуу хучилттай авто зам дээр орох, гарах, баруун, зүүн хэсэг дээр Босоо цагдаа 2ш, замын хөдөлгөөний болзошгүй эрсдэл, аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авто замын хяналтын цэгийг, маяктай суурин байх авто машин 1ш, ЕБДСургууль, 13 -р цэцэрлэгийн орчмын зам дээр анхааруулах самбар 4 ширхэгийг тус тус хийж байрлууллаа.

 

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: