ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭВ

2020 оны 07 сарын 07
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭВ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд Чанарын менежементийн MNS: ISO-9001-2016 тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, гэрчилгээгээ гардаж авлаа. Тогтолцооны стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтэрүүлснээр иргэд үйлчлүүлэгчдийн үйлчилгээ авах орчин нөхцөл, байгууллагын дотоод эмх цэгц, үйлчилгээ, ажил үйлчилгээний ил тод байдал сайжирч, мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн үр дүнтэй байна. Цаашид энэхүү стандартыг байгууллагын соёл болгон хэвшүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: