ИРГЭДЭД ОЙРХОН, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2020 оны 08 сарын 24
ИРГЭДЭД ОЙРХОН, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжид анхаарч мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангахын зэрэгцээ тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг шат дараатай хийж байна.
Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын Эрүүл мэндийн төв.
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: