ОНЦГОЙ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ 19-Р ХУРАЛДААНААР 6 АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭВ

2020 оны 09 сарын 07
ОНЦГОЙ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ 19-Р ХУРАЛДААНААР 6 АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭВ
Өмнөговь аймгийн Онцгой комисс ээлжит 19-р хуралдаанаа өргөтгөсөн хэлбэрээр хийж отор нүүдэл их сумдын удирдлагыг оролцуулав. Тус хуралдаанаар дараах 6 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.
1. Аймаг сумын аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийн нөөцийг шуурхай татаж бүрдүүлэх
2. Сумдын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах
3. Отрын бүсэд худаг ус гаргах, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх
4. Оторчдоо эргэх, шаардлагатай төрийн үйлчилгээг очиж үзүүлэх
5. Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг хангах
6. Зорилтот бүлгийн төрийн албан хаагч, иргэдийг вакцинд хамруулах асуудлыг хэлэлцсэн юм.
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: