ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

2020 оны 10 сарын 08
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

Засгийн газрын 2020 оны 113-р тогтоолоор батлагдсан "Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлттэй зээл олгох журам"-ын дагуу, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлдвэрийг шинээр байгуулах, орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, тогтвортой үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор 49 төслийг хүлээн авч, 4 үе шатны шалгаруулалтад тэнцсэн 11 төслийг орон нутгийн төсвийн нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх гэрээг байгууллаа.


Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: