Өмнөговь аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр- 2030 төсөлд саналаа өгнө үү

2020 оны 10 сарын 22