Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүдийн мэдээлэл / 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар /

2021 оны 01 сарын 05