Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1 дүгээр Хурал 2021 оны 1 сарын 12-ны өдөр хуралдаж 11 асуудал хэлэлцэн баталлаа. Үүнд

2021 оны 01 сарын 13
•Өмнөговь аймгийн ахмадын байгууллагын санхүүжилтийн тухай
• Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах төрийн бодлогын хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэх тухай
• “Гүний ус”ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилох тухай
• Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх журам” батлах тухай
• Төлөөлөн удирдах зөвлөлд орон нутгийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүдийг томилох тухай
• Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчид, ажлын албанаас 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
• Аймгийн болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шагналын төрөл, түүнийг олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай
• Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Шилдэг хороо”-г шагнаж, урамшуулах журам батлах тухай
• Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай
• Төрийн дээд одон медаль нөхөн авах тухай
• Төрийн болон, аймгийн шагнал хэлэлцэх тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ.
  
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: