#ХӨГЖЛИЙН_ЦАГТ 2021-02-07

2021 оны 02 сарын 08
Долоо хоног бүрийн #Ням гаригт аймгийн удирдлагууд иргэдээ хүлээн авч уулзан, санал бодлыг нь сонсож ажил албандаа тусган хэрэгжүүлдэг #Хөгжлийн_цаг уулзалтад иргэд санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байна. Хэн нэгнээс цаг авдаггүй, хүлээлт чирэгдэл үүсгэдэггүй, ямар нэг шат дамжлага дамждаггүй аймгийн удирдлагуудтай шууд уулзан санал бодлоо илэрхийлдгээрээ энэхүү уулзалт онцлог ач холбогдолтой билээ.
Иргэд: "Нутгийн хишиг" аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд амжилт хүсэж дараах саналыг онцоллоо.
✅Цахим-Өмнөговь зорилтын хүрээнд "Гэртээ байж шатар тоглоё" цахим сургалт, аяныг өрнүүлэх
✅Багш нар тэр дундаа сумдын ЕБС-ийн багш нарыг дэмжих, урамшуулах
✅Бэлчээрийн маргаан отор нүүдлийн асуудалд анхаарах
✅"Усжуулалтын 2-р аян" ан амьтанд зориулсан худаг ус гаргах
✅Малчны хорооллыг тог цахилгаантай болгох
✅Хөрсгүй тариалалтыг бодлогоор дэмжих, малчид иргэдэд сурталчлах
✅Соён гэгээрүүлэх, соёл спортод чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх
✅Өрхийн үйлдвэрлэгчид, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдээ дэмжих борлуулалт, бараа бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтэд анхаарах 
 
  
  
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: