“АВИЛГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ” ХАМТДАА САРЫН АЯН

2021 оны 03 сарын 02
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн бодит хяналт, оролцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй тэгш хүргэх, авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт иргэд, олон нийтийн оролцоог, хяналтыг бий болгох, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас иргэдэд хандсан авлигын эсрэг мэдээлэл сурталчилгааг идэвхжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор Аймгийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ-аас “Авлигагүй нийгмийн төлөө” хамдаа 1 сарын аяныг зохион байгуулж байна.
Аяны хүрээнд зарлагдаж байгаа эссэ бичлэг болон видео бичлэгийн уралдаанд оролцоорой.
Уралдаанд оролцогчдын материалыг tstseveen33@gmail.com хаягаар хүлээн авна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг: 89048478 утсаар авах боломжтой.
  
  
 
 
 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: