“ӨСӨЛТИЙГ ӨРХ БҮРД” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 192 ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021 оны 09 сарын 08
Иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлж буй “Өсөлтийг өрх бүрд” хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эцэг, эхчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн уралдааныг 2021 оны 06 сарын 15-ны өдрөөс 07 сарын 10-ны өдөр хүртэл хугацаанд иргэдийн дунд нээлттэй байдлаар зарласан.
Төслийг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраар дамжуулан нийт 15 сумын 415 төслийг хүлээн авч 192 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүллээ.
2 хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
 
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: