ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЧИЛНЭ

2017 оны 07 сарын 05
ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЧИЛНЭ

Даланзадгад сумын цэвэрлэх байгууламж 1971 онд 1-р сургуулийн бохир усыг цэвэрлэх зориулалттайгаар зураг төсөл хийгдэж, хоногт 168 м3 бохир усыг 83%-тай цэвэрлэх хүчин чадалтайгаар баригдсан. Гэтэл одоо 1100 м3 усыг цэвэрлэх шаардлага гарч ачааллаа дийлэхгүйн уршигаар бохир ус хөрсөнд шингэж, хөрсийг шууд бохирдуулж байна.


МХГ-аас цэвэрлэх байгууламжийг яаралтай нүүлгэн шилжүүлэх эсвэл шинээр барих дүгнэлтийг гаргасанд үндэслэж хажууд нь 1,8 га талбайд шинэ цэвэрлэх байгууламжийг барих ажлын зураг төсвийг боловсруулаад байна.
Шинээр барих байгууламж нь 3000 м3 усыг хүлээн авах хүчин чадалтай, 98 хувийн буюу биологийн бүрэн цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх байгууламж юм. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 9,59 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр барьж байгуулах ба 2018 онд цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулна. Бохир усыг зайлуулах стандартыг хангах, байгаль орчны бохирдлыг бууруулах боломж бүрдэнэ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: