"ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГЧ" төсөл Өмнөговь аймагт

2021 оны 10 сарын 01

2019 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраар уламжлуулан Цагдаагийн ерөнхий газраас хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах зорилготой энэхүү төсөл Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/116 дугаар тушаалаар 21аймаг 152 хороонд 194 хүүхэд хамгаалагчийг ажиллуулсан бөгөөд төслийг хэрэгжүүлснээр хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг 5. 3 хувиар буурсан үр дүнтэй байсан бөгөөд өнөөдөр 2021 оны 10/01-ны өдөр энэхүү төслийг хамтран хэрэгжүүлэгчид гэрээ байгуулан цаашид хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Энэхүү төслийг Өмнөговь аймгийн ХХҮГ, Цагдаагийн газар, ГБХЗХГ ахмад мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулах юм.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: