100 ГАРУЙ ЭМЭГТЭЙ АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ БОЛНО

2017 оны 07 сарын 05
100 ГАРУЙ ЭМЭГТЭЙ АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ БОЛНО

5000-аас доошгүй ажлын байрыг бий болгох зорилтын хүрээнд Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр "Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт 7 дугаар сарын 20 хүртэл төслийг хүлээн авна. Хэрэгжилтийн явцад санхүүгийн дэмжлэг олгох, тоног төхөөрөмжийн хангалт, шинэчлэл хийх, аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад иргэдийг хамруулах ажлуудыг зохион байгуулна. Энэ жил санхүүжилтээ нэмж баталсан ба 100 гаруй эмэгтэй ажилтай болох боломжийг бүрдүүллээ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: