Ханбогд суманд "Инженерийн хийцтэй" 15 худгийг мал услах боломж нөхцөлийг бүрдүүллээ.

2021 оны 10 сарын 15
"Нутгийн хишиг" хөтөлбөрийн хүрээнд "Усжуулалтын 2-р аян"-ыг эхлүүлж орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Ханбогд суманд "Инженерийн хийцтэй" 15 худгийг "Эрхэм сүлд монгол" ХХК шинээр гаргаж 22.5 мянган га бэлчээрийг усжуулж, 45 өрхийн 24.7 мянган толгой малыг услах боломж нөхцөлийг бүрдүүллээ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: