ХАНХОНГОР СУМЫН “СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2022 оны 01 сарын 12

Сум хөгжүүлэх сангаас 2021 онд зээл олгоогүй бөгөөд хугацаа хэтрэлттэй зээлийн эргэн төлөлтөд анхаарч ажиллаа. Сангийн орон тооны бус зөвлөл болон Хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан.

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн программыг ашиглаж эхэлсэн бөгөөд нийт 24 зээлдэгчийн мэдээлэл программд бүртгэлтэй байна.  

            Үүнээс:

  1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд - 2 зээлдэгч
  2. Шүүхийн шийдвэр гарсан - 8 зээлдэгч
  3. Зээлийн гэрээний хугацаа хэтрэлттэй, хар жагсаалтад орсон - 1 зээлдэгч
  4. Анхаарал хандуулах шаардлагатай - 4 зээлдэгч
  5. Хэвийн зээлдэгч - 9 байна.
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: