НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

2022 оны 04 сарын 08

     1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

     2.Аймгийн боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, урлаг, спортын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     3.Аймгийн эрүүл мэндийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     4.Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн асуудал;

     5.Нийгмийн даатгал, халамжийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

     6.Мэргэжлийн боловсрол олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг үнэлж дүгнэх

     7.Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал;

     8.Аймгийн Засаг даргаас хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах агентлаг болон төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, бодлогын удирдлагаар  хангах;

     9.Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Ц.БАДАМЦЭРЭН

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

70533283, 86029819

badamtseren@omnogovi.gov.mn

2

Г.ГАН-ЭРДЭНЭ

Боловсролын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497,

99024411

gan-erdene@omnogovi.gov.mn

3

Н.ТҮВШИНЗАЯА

Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 99606815

tuwshinzaya@omnogovi.gov.mn

4

Ө.МӨНХСАЙХАН

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 99020121

munkhsaikhan.u@omnogovi.gov.mn

5

Э.МЯГМАРСҮРЭН

Соёл, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

70532497, 94113100

myagmarsuren@omnogovi.gov.mn

 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: