ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2017 оны 09 сарын 05
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

"Бид хамтдаа" аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 26 дахь заалтыг хэрэгжүүлж 5-р сургууль, 23-р цэцэрлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай ангийг гарган орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүрэн тохижуулав.

9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс үйл ажиллагаа нь эхэлсэн ба нийт 30 хүүхэд хамрагдах боломжтой юм. ЕБС дахь анги нь өдөрт 4-5 цагийн хичээл ордог бол цэцэрлэг дэх анги нь ердийн ангийн программаар хичээллэж байна.

Тусгай хэрэгцээт боловсролоор мэргэшсэн мэргэжлийн багш нар хичээл ордог төдийгүй тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байна.


Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: