ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДЫГ ҮДИЙН ХООЛ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРУУЛНА

2022 оны 05 сарын 03
ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДЫГ ҮДИЙН ХООЛ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРУУЛНА
Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 2022 оны 5-р сарын 02-ноос 6-р сарын 17-ны өдрийг хүртэл элсэлтийн ерөнхий шалгалтдаа бэлдэж байгаа 12-р ангийн сурагчдаа шалгалтын бэлтгэлд
дэмжлэг үзүүлэн "Үдийн хоол" хөтөлбөрт хамруулж байна.
бичвэр нарын зураг байж магад
 
 
 
 

 


Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: