ТОГ ЦАХИЛГААНЫ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ

2017 оны 09 сарын 05
ТОГ ЦАХИЛГААНЫ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ

Даланзадгад сумын Хавцгайт, Радио гэр хорооллын 498 айлыг цахилгаанд холбох агаарын шугамын ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж Техникийн комисс ажиллахад бэлэн болгов. Гүйцэтгэгчээр манай аймгийн Ихэр баян говь ХХК ажилласан байна. Орон нутгийн бүтээн байгуулалтад орон нутгийн компаниудаа дэмжиж оролцуулна.Өмнөговь-н зураг.Өмнөговь-н зураг.Өмнөговь-н зураг.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: