ТҮҮХ НИЙГМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН УЛСЫН 24-р ОЛИМПИАДААС ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС АНХ УДАА АЛТАН МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ.

2022 оны 05 сарын 09
ТҮҮХ НИЙГМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН УЛСЫН 24-р ОЛИМПИАДААС ӨМНӨГОВЬ АЙМГААС АНХ УДАА АЛТАН МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ.