ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ, ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН 67 АЖЛЫН БАЙРЫГ НӨХӨХ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА.

2022 оны 05 сарын 14

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг тус тус үндэслэн Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх, туслах албан тушаалын буюу Дэс түшмэлийн 25, Туслах түшмэлийн 42, нийт 67 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Бүртгэл: 2022 оны 05 дугаар сарын 16ы өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цахимаар явагдана.

(Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна)

Цахимаар ирүүлэх баримт бичиг:

- Төрийн албан хаагчийн анкет; (шууд бөглөнө)

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар; (хуулбарыг хавсаргана)

- Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (диплом) Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим лавлагаа; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг; (анкет хэсэгт татаж оруулна)

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт. (хуулбарыг хавсаргана)

- Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүнгийн хуудас /e-mongolia–аас татан авах/; (хуулбарыг хавсаргана.)

- Төрийн албанд ажилласан жил тооцох, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгааг тогтоох зорилгоор албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар; (хуулбарыг хавсаргана)

- Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ; (1-3 PDF файл болгож хавсаргана)

- Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/. (хуулбарыг хавсаргана)

Шалгалт:

Төрийн жинхэнэ албаны Туслах түшмэлийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт 2022 оны 05 дугаар сарын 24ий өдрийн 09:00 цагаас эхлэн хуваарийн дагуу Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд зохион байгуулагдана.

Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх (дэс түшмэл) албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт 2022 оны 05 дугаар сарын 25ы өдрийн 09:00 цагаас эхлэн хуваарийн дагуу Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд зохион байгуулагдана.

 

Зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт цэснээс авч болно.  https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001046&offset=1&limit=20

  

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ, ТУСЛАХ

ТҮШМЭЛИЙН  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Албан тушаалын нэр

 

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

 

Ажлын байрны

тоо

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоо (Дэс түшмэл)-25

1

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Дотоод аудитор

Дэс түшмэл

ТЗ-5

1

2

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

1

3

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Баян-Овоо сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

4

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Ханбогд сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

5

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Даланзадгад сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

6

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Гурвантэс сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

7

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Цогт-Овоо сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

8

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Булган сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

9

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Манлай сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

10

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Ханбогд сумын Нийгмийн даатгалын тасгийн байцаагч

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

11

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Номгон сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

12

Татварын хэлтэс

Захиргаа, хуулийн тасгийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-5

1

13

Татварын хэлтэс

Нягтлан бодогч

Дэс түшмэл

ТЗ-6

1

14

Татварын хэлтэс

Гурвантэс сумын Татварын улсын байцаагч

Дэс түшмэл

ТЗ-6

1

15

Татварын хэлтэс

Сэврэй сумын Татварын улсын байцаагч

Дэс түшмэл

ТЗ-6

1

16

Татварын хэлтэс

Цогтцэций сумын Татварын улсын байцаагч

Дэс түшмэл

ТЗ-6

1

17

Татварын хэлтэс

Баяндалай сумын Татварын улсын байцаагч

Дэс түшмэл

ТЗ-6

1

18

Мал эмнэлгийн газар

Баяндалай сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч 

Дэс түшмэл

ТЗ -5

 

1

19

Ноён  сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч 

Дэс түшмэл

ТЗ -6

1

20

Ноён  сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч

Дэс түшмэл

ТЗ -5

1

21

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

22

 Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

1

23

Сувилахуйн  тусламж  үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5     

1

24

Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,  ТЗ-5     

1

25

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5     

1

Төрийн захиргааны туслах түшмэлийн албан тушаалын сул орон тоо-42

1

Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа

 

Номгон сумын Дуут элсний  орчмын талбай хариуцсан байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

2

Номгон сумын Баянголын орчмын талбай хариуцсан байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

3

Ханбогд сумын Агуй уулын орчмыг хариуцах байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

4

Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар

Далан 3 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

ТЗ-1

 

1

5

Цагаанбулаг 8 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан

ТЗ-1

 

1

6

Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

7

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

8

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

9

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлтийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

10

Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

11

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

12

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

13

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

14

Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-2

 

1

15

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

16

Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

17

Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

18

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

19

Номгон сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

20

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

21

Мандал-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

22

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

23

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

1

24

Ханхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газар

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

 

1

25

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

 

1

26

Цогт-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

 

1

27

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

28

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

29

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

30

Гурвантэс сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

31

Цогтцэций  сумын Засаг даргын Тамгын газар

Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

 

 

1

32

 

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Туслах түшмэл

ТЗ-3

 

1

33

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

 

1

34

Хүрмэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

1

35

Хүрмэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

 

1

36

Хүрмэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

Туслах түшмэл ТЗ-3

 

1

37

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Ханхонгор сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

38

Булган сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

39

Мандал-Овоо сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

40

Цогт-Овоо сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

41

Хүрмэн сум хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

42

Гурвантэс сум  хариуцсан Байгаль хамгаалагч

Туслах түшмэл

ТЗ-2

1

 

 

Өмнөговь аймаг дахь салбар зөвлөл

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: