“ЭЭЛТЭЙ ЭКСПО-2022” ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА БОЛЛОО

2022 оны 06 сарын 15
“ЭЭЛТЭЙ ЭКСПО-2022” ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА БОЛЛОО
Тус арга хэмжээг аймгийн ХХҮГ-аас зохион байгуулж, ХБИ-ийн хийсэн бүтээгдэхүүнүүдээр үзэсгэлэн худалдааг зохион байгууллаа. Аймаг орон нутгаас иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор “Өсөлтийг өрх бүрд” хөтөлбөрийн хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд төслийн уралдаан зарлаж шалгарсан иргэдэд батламжийг гардууллаа. Нийт 34 иргэний төсөл шалгарснаас уг арга хэмжээнд оролцсон 12 иргэний батламжийг өнөөдөр гардуулан өглөө.
  
  
  
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: