ШУТИС-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбар сургуулийн бүртгэл эхэллээ.

2022 оны 06 сарын 29