ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2022 оны 06 сарын 29
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.
Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх, харилцаа хандлагыг сайжруулах чиглэлээр “ Багийн оролцоо ба ажлын бүтээмж” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна. Тус сургалтад Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт байгууллагын дарга эрхлэгч нар, сумдын ЗДТГ-ын дарга нар, хүний нөөцийн асуудал дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдаж байгаа бөгөөд
- Байгууллагын соёл
- Ажлын ханамж нэмэгдүүлэх арга зам
- Ажлын ачаалал хувиарлалт
- Цагийн менежмент
- Багаар ажиллах чадвар
- Хувь хүний зан төлөв сэтгэлгээ, ур чадваруудыг хөгжүүлэх зэрэг сэдвүүдээр доктор Н.Гантуяа, дэд профессор Д.Энхжаргал нар сургалт хийж байна.
  
  
 
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: