БАЙГАЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗРУУДЫН ХАЯГЖУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛЛАА

2017 оны 09 сарын 20
БАЙГАЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗРУУДЫН ХАЯГЖУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛЛАА

Өмнөговь аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газруудад нийт 86 ширхэг тэмдэг, тэмдэглэгээ, замын хаягжилтын самбаруудыг байршууллаа.

Тодруулбал:
Баяндалай сумын /Баян, Төхөмийн нуур, Гэгээтийн хөндий/
Ноён сумын /Толь хад, Сарын хөндий, Ноён богд уул/
Сэврэй сумын /Сэврэй хадны сүг зураг, Хонгорын гол/ 
Гурван тэс сумын /Нарандаац, Зуун мод зулганай, Хэрмэн цав, Бүгийн цав, Ухаа Толгод/
Булган сумын /Баян заг, Төгрөгийн ширээ, Хавцгайтын хадны сүрэг зураг/ 
Ханхонгор сумын /Ёлын ам, Дүнгнээгийн ам, Мухар шивэртийн ам, Хавцгайтын ам/ 
Цогт-овоо, Цогтцэций, Ханбогд сумдын /Дэмчогийн хийд, Баяжихын агуй/ зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудад замын тэмдэг нэршлийг бүрэн хаягжууллаа.


Ингэснээр гадаад, дотоодын аялагчдад хөтөч болох бөгөөд байгалийн үзэсгэлэнт газруудын байршлыг тодотгосон ажил боллоо.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: