ШИЛДЭГ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ЧИМЭГЛЭЛ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН ЗАРЛАЖ БАЙНА

2017 оны 11 сарын 11