ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН 91 ТӨСЛИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭВ

2017 оны 11 сарын 15
ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН 91 ТӨСЛИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭВ

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар амьдрал амжиргааг сайжруулах зорилгын хүрээнд 91 төслийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас санхүүжүүлж хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Шавь сургалтаар 4 төсөл, Бүлгийн 10 төсөл, Иргэний 77 төслийг дэмжиж буцалтгүй тусламжаар санхүүжилтыг олголоо.

Салбар бүрийн иргэдийн төлөөллийг хамруулж, ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн онцлог арга хэмжээ болсон юм.

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: