ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2017 оны 12 сарын 06
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ МЭРГЭЖИЛТЭН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН  ЗАМ ТЭЭВЭР,БАРИЛГА,НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ  АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Зам тээвэр ,барилга ,нийтийн ахуйн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалд мэргэжлийн ур чадвар сайтай, ажлын дадлага туршлагатай  хүний нөөцийг сонгон шалгаруулан томилж ажиллуулахад  оршино.

Зарласан шалгуурыг хангасан иргэн өөр аймаг,хотоос ирж ажиллах нөхцөлд орон сууцны түрээсийн болон бусад тусламж дэмжлэг үзүүлэх боломжтой  .

Дээрхи ажлын байрыг сонирхсон   шалгуур хангасан иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ . Үүнд:

 

  • Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);
  • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/
  • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
  • Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
  • Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
  • Ажил байдлын тодорхойлолт;
  • 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

 

 Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна .:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд баклавр ба түүнээс дээш

Мэргэжил

Барилгын  инженер , зам барилгын инженер

Мэргэшил

Мэргэжлээрээ   ажилласан  дадлага туршлагатай байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан  дадлага туршлагатай байх

Ур чадвар

Манлайлах, удирдан зохион байгуулах ,бодлого,бичиг баримт боловсруулах .

Мэргэжлийн ур чадвар сайтай байх

 

Тусгай шаардлага

Мэргэшсэн инженер байх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд орж нөөцөд бүртгэгдсэн байх

 

 

Харилцах утас 99070781,99065964

 

 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

                                         

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: